พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ดาวน์โหลดได้ที่นี่
สื่อแนะนำการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาตามหลัก12ประการ      ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
รายละเอียดโครงการ อ่านรายละเอียด      เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน
แผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ      ดาวน์โหลด
อ่านรายละเอียด     ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา     ดาวน์โหลดเอกสาร
สื่อแนะนำการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาตามหลัก12ประการ      ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ดาวน์โหลดได้ที่นี่
แผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ      ดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียดการจัดโครงการอบรม   ดาวน์โหลด
...........................................................................................................................................................................

ข่าว สอศ.


...........................................................................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)


...........................................................................................................................................................................

หนังสือจากสำนักอำนวยการ (อ่านทั้งหมด)


...........................................................................................................................................................................

ข่าวสอบบรรจุ...........................................................................................................................................................................

ข่าวสารบ้านเมือง