โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

สถานศึกษาพอเพียง

         วันที่ 31 เมษายน ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาพอเพียง ณ วิทนาลันการอาชีพตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา