การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 28 ระดับภาคใต้

ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 28 ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง