โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

         วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกาษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง