โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดงานสมัชชา เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธานในพิธี บรรยากาศภายในงาน มีปราชญ์ ตัวแทนชุมชน นำสินค้ามาวางจำหน่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร