สมัชชาระดับชาติ

    โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

         วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมงานสมัชชาระดับชาติ ในโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยแต่ละศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค มีการจัดบูธนำเสนอสินค้าในท้องถิ่นและวางจัดจำหน่าย ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์