การอบรมเชิงปฏิบัติการ

    การใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

         วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และคุณเรวดี รามสูตร จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา