การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

         วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการ การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นางเปรมฤดี ดำยศ นายวิวัฒน์ รอดเกิด และนางธิดารัตน์ เทพรัตน เป็นวิทยากร ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่