การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

         วันที่ 13 -15กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และคุณเรวดี รามสูตร จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทย นี้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา