การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

         วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาได้รับเกียรติจาก นายทีปกร เกิดกล้า รองผู้อำนวยการการอาชีพตะกั่วป่า นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร และนางพรรณทิวา แก้ววิชิต อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา