โครงการการพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน

         วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้จัดโครงการการพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานให้กับสถานศึกษาเอกชน ได้รับเกียรติจาก นายสุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา