การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์

         วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับคุณภาพการนิเทศอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล"อาชีวศึกษายกกำลังสอง" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์จาก - หน่วยศึกษานิเทศก์ - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกทม - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ