นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ภาคใต้ ระยะที่ 2 (ติดตามผลการอบรม)

         วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นิเทศเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ภาคใต้ ระยะที่ 2 (ติดตามผลการอบรม) วิทยากรร่วม ดร.ธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์,นายวิษนุ ส่งศรี วิทยาลัยเทคนิคชุมพรและนายอำนาจ เสมอวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จ.พังงา