ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)

          วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โดยมี นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐวงศ์ รองประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ และเยี่ยมชนิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยมีนางจิราภรณ์ อเนกศุภพล รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ในการนี้มี นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี