การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคใต้

         วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสตูล จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ ร่วมประกวดระดับ​ชาติ ณ​ เมืองทองธานี​ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2566 เป็นลำดับต่อไป