โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดร.ชมนาด พรมมิจิตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและนายวิษนุ ส่งศรี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา