โครงการการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน และสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

        วันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทั้ง 4 ภาค จัดโครงการการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน และสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช