ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ โทร.074-212302
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

การใช้งานโปรแกรม ZoomIT     การใช้สื่อ Augmented Reality (AR) ผ่านแอพ Aurasma และ PowerPoint     การใช้งานเว็บ Plickers ในการประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมการวัดและประเมิน     การเพิ่มลูกเล่นใน Sway ด้วย Padlet กระดานสนทนาออนไลน์    การสอนสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยโปรแกรม kahoot
เอกสารประกอบ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565     ดาวน์โหลด
รายละเอียด พาน้องกลับมาเรียน      ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     ดาวน์โหลด
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙      พระราชกรณียกิจ
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา     ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ดาวน์โหลดได้ที่นี่
สื่อแนะนำการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาตามหลัก12ประการ      ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดาวน์โหลด
คู่มื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ      ดาวน์โหลด
...........................................................................................................................................................................


บทความ...........................................................................................................................................................................


ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)...........................................................................................................................................................................

ประกาศข้อมูลข่าวสาร...........................................................................................................................................................................

ข่าวสอบบรรจุ...........................................................................................................................................................................

ข่าวสารบ้านเมือง