จังหวัดกระบี่

          วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
www.kbtc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
www.kcat.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
www.krabipolytechniccollege.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
www.aicec.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
www.vk-ktic.ac.th

จังหวัดชุมพร

          วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
www.cptc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
www.cpcat.moe.go.th
          วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
www.pcfc.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
www.cptech.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
www.langsuan.moe.go.th
          วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
www.thasae.ac.th

จังหวัดตรัง

          วิทยาลัยเทคนิคตรัง
www.technictrang.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
www.kasettrang.ac.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
www.ptt.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพตรัง
www.tic.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
www.huaiyot.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
www.palian.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
www.kantang.ac.th

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
www.tnk.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคสิชล
www.sichontc.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
www.ts-tech.ac.th
          วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
www.nasic.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
www.nvc.ac.th
          วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
www.artnst.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
www.nkatc.svec.go.th
          วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
www.nkpc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
www.nicc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
www.huasai.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
www.promic.ac.th

จังหวัดนราธิวาส

          วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
www.naraptc.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
www.skc.ac.th

จังหวัดปัตตานี

          วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
www.technictani.ac.th
          วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
www.kptc.ac.th
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
www.arpt.moe.go.th
          วิทยาลัยประมงปัตตานี
www.pfcollege.com
          วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
www.ptnicec.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
www.sicec.ac.th

จังหวัดพังงา

          วิทยาลัยเทคนิคพังงา
www.pntc.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
www.kaset-phangnga.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
www.thaimuang.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
www.tapc.moe.go.th

จังหวัดพัทลุง

          วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
www.ptl.ac.th
          วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
www.ptc2.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
www.bangkaew.ac.th
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
www.kasetpt.ac.th/
          วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
www.ptlpoly.ac.th
          วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
www.knicec.ac.th