ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2563

วันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2565 ศสพ.ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานการนิเทศการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ณ โรงแรม บุราภัฏ รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.สงขลา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โครงการตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โครงการตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โครงการตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา


>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.ชุมพร

วันที่ 25 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โครงการตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.พัทลุง

วันที่ 24 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โครงการตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จ.พัทลุง

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.พังงา

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา
>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.ภูเก็ต

วันที่ 19 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.กระบี่

วันที่ 18 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จ.กระบี่

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.ตรัง

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง


>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.ยะลา

วันที่ 7 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ.ยะลา


>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.นราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา จ.นราธิวาส

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.ปัตตานี

วันที่ 5 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จ.ปัตตานี

>>> คลิก <<<

ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ.สตูล

วันที่ 4 มกราคม 2565 ศสพ.ภาคใต้ จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล

>>> คลิก <<<