ประมวลภาพกิจกรรม

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ศสพ.ภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

>>> คลิก <<<

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดการอบรมโครงการการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาและมีการนำเสนอผลงานของแต่ละวิทยาลัย ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวว์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

>>> คลิก <<<

ประชุมคณะกรรมการโครงงานวิทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา>>> คลิก <<<

สถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 31 เมษายน ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สตูล พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.สงขลา พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.กระบี่ พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.พังงา พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.พัทลุง พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ชุมพร พร้อมด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

>>> คลิก <<<

การนิเทศโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ระนอง

>>> คลิก <<<

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่1

การอบรมปฏิบัติการการจัดระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม pfsense Free BSD รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

>>> คลิก <<<