ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมจัดทำร่างคำสั่ง

การประชุมจัดทำร่างคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วันที่ 18 มกราคม 59 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่

>>> คลิก <<<

งานมหกรรมวิทฯและเทคโนโลยี 58

กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

>>> คลิก <<<

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

>>> คลิก <<<

การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ วท.เทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร จังหวัดสงขลา

>>> คลิก <<<

การอบรมโครงการ (PJBL)สถานศึกษานำร่อง

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

>>> คลิก <<<

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทฯสมามคมวิทยาศสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ประจำปี 58 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 58


>>> คลิก <<<

การประชุมผู้ตัดสินโครงงานวิทฯ

การประชุมผู้ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา


>>> คลิก <<<

การประชุมผู้นิเทศการประกันฯ

การประชุมเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PJBL)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

การจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา


>>> คลิก <<<

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

อบรม Office 365 For Education รุ่นที่ 2

อบรม Office 365 for Educstion รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

อบรม Office 365 For Education รุ่นที่ 1

อบรม Office 365 for Educstion รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


>>> คลิก <<<

เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 58 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช


>>> คลิก <<<

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.58 ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


>>> คลิก <<<